Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu „HEROPASS”

 

§ 1. Kto pełni rolę administratora Twoich danych osobowych?

 

1.      Administratorem Twoich danych osobowych jest organizator tj. Tomasz Krajewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Tomasz Krajewski”.

2.      Twoje dane przetwarzane są tylko przez Organizatora programu. Nie są one przekazywane Partnerom programu.

3.      Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania/problemy związane z tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej. Możesz nam zadać pytanie również drogą listowną, kierowaną na adres:
ul. Pólnicy 27 lokalu 9, 80-177 Gdańsk. Wskazujemy, iż na każde pytanie odpowiemy niezwłocznie.

 

 

§ 2. Jakie Twoje dane są przez nas przetwarzane?

 

1.      Przetwarzamy Twoje dane podane w formularzu zgłoszeniowym, tj.:

a)      pełne imię i nazwisko,

b)     datę urodzenia,

c)      adres korespondencyjny (a także podpis, jeżeli rejestrujesz się za pomocą papierowego formularza zgłoszeniowego),

d)     wykonywany zawód,

e)     dowód na fakt, iż wykonujesz wskazywany zawód np. wyciąg z konta bankowego.

 

2.      Dodatkowo przetwarzamy również informacje o twoim numerze telefonu oraz adresie email. Dzięki temu możemy informować Cię na bieżąco o zmianach dotyczących programu.

 

3.      Dodatkowo przetwarzamy dane dotyczące nawigowania na stronie heropass.pl. Te dane mogą być przekazywane do podmiotów zewnętrznych, w celach marketingowych. Wskazujemy jednak, iż będą to dane masowe. Oznacza to, iż nie będą one zawierały danych identyfikujących konkretnego użytkownika.  

 

§ 3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 

1.      Głównym celem dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest prowadzenie programu HEROPASS, przez co należy rozumieć rejestrację poszczególnych użytkowników oraz wydanie im karty zniżkowej HEROPASS, podstawą przetwarzania danych w tym zakresie jest zaakceptowanie warunków uczestnictwa w programie podczas procesu rejestracyjnego.

 

2.      Twoje dane przetwarzamy również dla celów marketingowych, należy przez to rozumieć, na przykład wyświetlanie Ci propozycji partnerów programu odpowiednich dla Ciebie. Podstawą tego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda marketingowa.

 

3.      Ostatnim celem jest kwestia analizy rynkowej, będziemy starali się lepiej poznać naszych użytkowników oraz dotrzeć do tej grupy zawodowej/wiekowej, która jest najbardziej zainteresowana programem. Podstawą przetwarzania jest interes biznesowy Organizatora, za którym stoi również interes prawny.

 

§4. Odwołanie zgody

 

1.      Możesz odwołać udzieloną zgodę w każdej chwili, w następujący sposób poprzez:

 

a.      kontakt wiadomość mailowej na adres: kontakt@heropass.pl

b.      wysłanie listu z odwołaniem zgody na adres: ul. Pólnicy 27 lokalu 9, 80-177 Gdańsk

c.      skorzystanie z opcji kontaktowych na stronie internetowej.

 

2.      Odwołanie przedmiotowej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, jakie zostało dokonane przed odwołaniem zgody.

 

3.      Jednocześnie wskazujemy, że do uczestnictwa w programie HEROPASS wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku jej odwołania organizator może jednostronnie wypowiedzieć usługę HEROPASS uczestnikowi.

 

 

 

§ 5. Przez jaki czas będziemy przetwarzać Twoje dane?

 

1.      Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres uczestnictwa w programie HEROPASS oraz nie dłużej nie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń po wygaśnięciu uczestnictwa.

 

 

§ 6. Przekazywanie danych

 

1.      Twoje dane mogą zostać udostępnione np. organom administracji państwowej w sytuacji zobowiązania do tego organizatora przez wzgląd na obowiązujące przepisy lub umowy. Dodatkowo będę przekazywane naszym podwykonawcom marketingowym, zewnętrznym operatorom płatności, firmom kurierskim i pocztowym, przedsiębiorcom dostarczającym usługi telekomunikacyjne oraz podmiotom zajmującym się oprogramowaniem sieciowym (dotyczącym serwisu www.heropass.pl). Wskazujemy, że przekazywane będą tylko niezbędne dane, którym zapewniamy ochronę. Dodatkowo podwykonawcy będą mogli używać tych danych jedynie do celów wskazanych im przez Organizatora.

 

2.      W przypadku, gdy podmiotem będzie podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego Twoje dane będą chronione na podstawie standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 lutego 2010 r. nr 2010/87/UE (Dz. Urz. UE L 39 s. 5 z 12 .02.2010).

 

 

 

§ 7. Jakie uprawnienia Ci przysługują?

 

1.      Jako osobie, która przekazuje nam swoje dane osobowe przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz je zrealizować poprzez kontakt za pośrednictwem adresu email: kontakt@heropass.pl kontaktując się z nami drogą telefoniczną 662-077-088 lub na adres korespondencyjny: ul. Pólnicy 27 lokalu 9, 80-177 Gdańsk

2.      Uprawnienia przysługujące Ci to:

 

a)       Prawo dostępu do danych- masz prawo dowiedzenia się od organizatora, czy Twoje dane są przetwarzane. Możesz również uzyskać dostęp do danych oraz otrzymać ich kopię,

 

b)      Prawo do sprostowania danych- możesz żądać od organizatora sprostowania Twoich danych, na przykład jak są nieprawdziwe lub nieaktualne.

 

c)       Prawo do usunięcia danych – możesz żądać od organizatora usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli nie są one już używane do celów, do jakich zostały zgromadzone

 

d)      Prawo do wniesienia skargi- możesz wnieść skargę, jeżeli według Ciebie nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych

 

e)      Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać od nas ograniczenia od nas przetwarzania Twoich danych np. w sytuacji, kiedy, według Ciebie, przetwarzamy je niezgodnie z założeniami lub legalność przedmiotowego przetwarzania jest wątpliwa

 

f)        Prawo do przenoszenia danych – możesz otrzymać swoje dane osobowe
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu podmiotowi, wtedy gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie lub umowie i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 

g)       Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją. Przetwarzając jej dane osobowe kierujemy się uzasadnionym interesem. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 

 

3.      Postępowania dotyczące Twoich danych osobowych zawsze ma charakter bezpłatny. Jedynie w przypadku wielokrotnych żądań do wydania kopii danych oraz żądań nadmiernych możesz zostać poproszony/na o uiszczenie stosownej opłaty. Wskazywana opłata będzie dotyczyła jedynie kosztów administracyjnych poniesionych przez nas w procesie obsługi żądań.

 

§ 8. Czym są pliki „cookies” ?

 

1.      Są to niewielkie pliki tekstowe powszechnie stosowane w Internecie. Przechowywane są one na twoim urządzeniu końcowym. Możesz samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą ustawień twojej przeglądarki (akceptacja bądź blokada plików cookies). Zablokowanie plików może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania/zalogowania się na swoje konto w serwisie.

 

2.      Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 

a)      obsługa logowania – weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem.,

b)     prezentacja treści – zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,

c)      obsługa formularzy – zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),

d)     statystyka – budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

 

 

§ 9. Zmiany Polityki Prywatności

 

1.      Przedmiotowa polityka prywatności jest zmieniana i aktualizowana na bieżąco. O każdej zmianie polityki prywatności będziesz informowany za pośrednictwem wiadomości email. 

© 2023 Heropass. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: CyberGrow